Курумо

Име във Валинор на маяра, който дошъл в Средната земя през Третата епоха и приел името Саруман.