Валинор

Земите, основани от валарите, след като Мелкор унищожил техния древен дом на Алмарен. Изпървом Валинор бил част от този свят и можел да бъде достигнат с кораб. След бунтът на крал Ар-Фаразон в Нуменор през 3319 г. от Втората епоха, Валинор и земите на Аман били отделени от кръговете на този свят и до тях се достигало единствено от елфите, следващи Правия път.