Алмарен

Преди времето на Двете дървета и още преди валарите да се заселят във Валинор, те живеели на зеления остров Алмарен сред Великото езеро. Светът тогава бил огрян от светлината на Светилниците на валарите. За Алмарен се знае малко, освен че бил мястото, където Тулкас се венчал за Несса.

Алмарен бил и мястото, където за първи път били победени от Мелкор. От своята северна крепост Утумно, той унищожил светилниците, но, подгонен от Тулкас, се скрил обратно в Утумно.

След това поражение, валарите напуснали острова и основали нова земя далеч на запад в Аман. Нарекли я Валинор и сътворили Двете дървета, които огрявали света.

„Алмарен” означава „благословено място”.