Тулкас

Последният от валарите, който дошъл в Арда и бил най-войнствено настроен. Той се сражавал с Мелкор в дните, когато светът бил млад.