Улмо

Владетел на моретата и един от най-могъщите сред валарите. В тъмните дни на Първата епоха, той наглеждал елфите и хората, докато другите от неговия сан останали във Валинор. Известен е с това, че завел Туор в Гондолин, така допринасяйки за падението на Моргот във Войната на Гнева. Чертозите му се намирали в дълбините на световния океан Екая.