Туор

Син на Хуор и братовчед на Турин Турамбар. Туор е почитан като бащата на Еарендил Мореплавателя. На младини, Туор пътувал до Невраст, където говорил с валара Улмо, който го изпратил като пратеник до Тургон в Гондолин. Заселвайки се в Скрития град, Туор се оженил за Идрил — щерката на Тургон, която по-късно родила Еарендил. След падането на Гондолин той и изгнаниците се заселили край устието на Сирион за известно време. Усещайки, че старостта го наляга, Туор построил великия кораб Еарраме и отплавал на запад с Идрил.