Сирион

Най-голямата река в Белерианд. Сирион извирала в студените земи на Еред Ветрин и се стичала до устията си в залива Балар. От блатата Аелин-уиал, в продължение на 14 км течението на реката минавало под земята в областта Андрам. Река Сирион била считана за границата между източен и западен Белерианд.