Западен Белерианд

Земите на Белерианд на север от река Сирион. Те били под властта на Финрод Фелагунд в Нарготронд и Кирдан Корабостроителя във Фалас.