Белерианд

Белерианд

Ограничен на север и на изток от планински вериги, на юг и на запад от великото море, Белерианд и земите на север са обстановка за много от събитията в „Силмарилион”.


Първоначално с името Белерианд се назовавали само земите около залива Балар, но това време отминало и името било дадено на цялата земя. В крайната битка, в която Моргот бил изцяло разгромен, Белерианд бил разрушен и останали само части от земите на изток — Осирианд, които по-късно били преименувани на Линдон.