Осирианд

Горското кралство в източните земи на Белерианд, намиращо се между Сините планини и река Гелион. Гелион и нейните шест притока дали названието й — Земя на седемте реки.