Сините планини

Известна още като Еред Луин, това е планинската верига, която образува източната граница на Белерианд през Първата епоха. Там се намирали градовете на джуджетата Ногрод и Белегост. След разрухата на Белерианд в края на Първата епоха планините останали, но вече се намирали в далечния юг на Средната земя.