Еред Луин

„…изкачили се по склоновете на Еред Луин и с почуда хвърлили взор на изток, защото диви и необятни им се сторили просторите на Средната земя.” — Куента Силмарилион 13, Завръщането на нолдорите


Елфическото име на Сините планини — планинската верига, отделяща Линдон на запад от Ериадор на изток.