Гелион

Дългата река в източен Белерианд, която тече северно от блатата на Лотлан и която разделя земите на Таргелион и Осирианд от Източен Белерианд.