Лотлан

Широката равнина, която се простирала до североизточните части на Белерианд, отвъд Маедросовите предели и Маглоровия пролом.