Балар (залив)

Големият морски залив на юг от Белерианд, в който лежи Баларският остров и в който се влива река Сирион.

Заливът е оформен впоследствие от промените след войната между Мелкор и валарите много преди Първата епоха. За него е казано, че е най-големият морски залив по бреговете на Средната земя. На северните му брегове лежат Арверниен и устието на река Сирион, където изгнаниците от Гондолин живели през последните години от Първата епоха и откъдето Еарендил отплавал заедно с неговия екипаж към Безсмъртните земи. По източните му брегове се намирала голямата непрогледна гора Таур-им-Дуинат.

Навътре в залива се намира островът Балар, който Кирдан Корабостроителя и неговите хора обитавали след разрухата на пристанищата на Фалас. Крепка дружба свързвала Кирдан и изгнаниците по устието на река Сирион и се предполага, че късно през Първата епоха от бреговете към островът се е пътувало много.

Точно както е бил създаден през войната между Мелкор и валарите, заливът Балар и цял Белерианд бил разрушен по време на Войната на гнева между Моргот и валарите в края на Първата епоха.