Еред Ветрин

Голямата планинска верига, отделяща Хитлум от Белерианд. Името означава „Планини на Сянката”, заради дълбоката сянка, която хвърляла над земите на север.