Аелин-уиал

Лабиринт от езера и мочурища, образуван на мястото, където р. Арос се влива в Сирион, преди да падне под Андрам. Това бяло място с огромна сила заради Поясът на Мелиан на север, а и заради силите на Улмо в Сирион. Точно на това място Тургон и Финрод решили да построят скритите си укрепления Гондолин и Нарготронд. Това решение им било внушено на сън от Улмо.

Аелин-уиал бил под властта на кралството на синдарите Дориат. Стражите на Тингол поддържали тайни салове сред тръстиките в случай на нужда. В южния край на Аелин-уиал, водите на Сирион отново се обединявали и на мястото, наречено Водопади на Сирион се сгромолясвали в земята.

Аелин-уиал означава „Здрачни езера”.