Нарготронд

Крепост и владение на Финрод Фелагунд, основано по подобие на Менегрот в Дориат.

Нарготронд бил изсечен в скалите под Таур-ен-Фарот и там можело да се влезне единствено през тясна просека на бреговете на р. Нарог. Дълго време през реката не бил построен мост. Крепостта останала укрита от взора на Моргот и дълги години била управлявана от Финрод. След като той загинал, помагайки на Берен да вземе силмарила от короната на Моргот, брат му Ородрет прокудил синовете на Феанор — Келегорм и Куруфин, и станал владетел на Нарготронд.

Земите на север от крепостта били част от владенията му и народът на Нарготронд пазел постоянна стража там — заради това районът бил наречен Талат Дирнен — „Охранявано поле”.

По времето на престоя на Турин в Нарготронд, той убедил елфите да нападнат открито слугите на Моргот. Така Черният властелин открил местоположението на града и изпратил войска, водена от Глаурунг, да го разруши.