Талат Дирнен

Охраняваната равнина — пустите земи между Нарготронд и Дориат в западен Белерианд, които били строго охранявани от последователите на Финрод Фелагунд.