Дориат

Великото горско кралство на Елу Тингол — най-великото владение на синдарите в Белерианд. Кралството било разделено на две от река Есгалдуин — северозападна част, която се състояла от гората Нелдорет, и по-голяма южна част, включваща гората Регион. Тези гори, както и малката дъбова гора Ниврим, която лежала на западния бряг на р. Сирион, били обградени от Пояса на Мелиан, който защитавал тези земи от врагове.

В централен Дориат, издълбани от река Есгалдуин в скалата, се намирали залите на Менегрот — Хилядата пещери, която била крепостта на крал Тингол и кралица Мелиан.

Въпреки че Тингол властвал над Дориат в продължение на векове, в края на Първата епоха той бил убит от джуджетата. След смъртта му, Дориат бил за кратко под властта на внука му Диор Елухил преди владенията му да бъдат разрушени от синовете на Феанор.