Регион

Гората край бреговете на река Есгалдуин, които оформяли южните и по-големи части на кралство Дориат, където се намирали палатите Менегрот.