Диор Елухил

Внук на крал Елу Тингол и син на Берен и Лутиeн. Той живял за кратко при тях на Тол Гален. След като Тингол бил убит от джуджетата в Менегрот и неговите чертози били разграбени от владетеля на Ногрод, Диор отишъл там и заживял като крал на Дориат с жена си Нимлот.

След отминаването на Берен и Лутиен, силмарилът бил донесен на Диор в Менегрот. Той бил нападнат от синовете на Феанор, които предявили права над камъка. Така Диор бил убит в разрухата на Дориат.

Елухил означава „наследник на Тингол”