Тол Гален

Зеленият остров, който лежал между двата ръкава на река Адурант в южните части на Осирианд. Там Берен и Лутиен изживели дните си като смъртни.