Адурант

Най-южната от седемте реки на Осирианд, където се намирал остров Тол Гален.