Ниврим

Горичката, която се намирала северно от Аелин-уиал. Тя била единствената област в Дориат, лежаща западно от река Сирион, и била в пределите на Пояса на Мелиан.