Глаурунг

Глаурунг бил първият дракон и един от най-великите. За първи път той излязъл от Ангбанд през 265 г. от Първата епоха, ала, защото все още не бил пораснал изцяло, нолдорите, под командването на Фингон, успели да го отблъснат.

В Дагор Браголах и Нирнает Арноедиад, Глаурунг бил начело на войските на Моргот и унищожил цели войски в тези битки. В Нирнает, той бил отблъснат обратно в Ангбанд от тежко въоръжените джуджета, въпреки че техният владетел Азагал бил посечен.

Глаурунг водел атаката на Моргот срещу Нарготронд и там се срещнал с Турин за първи път. Живял за известно време в опустошените палати на Финрод Фелагунд, но накрая излязъл да търси Турин. Бил убит от черния меч на Турин Гуртанг в Бретилския лес.

Глаурунг бил наричан още Златния, Бащата на драконите, Великия червей и Червей на Моргот.