Ангбанд

Ангбанд била голяма укрепена крепост, построена от Мелкор в ранните дни на света като далечна крепост на северната си твърдина Утумно. Утумно била разрушена от валарите, а Мелкор бил пленен във Валинор за три века, ала след като се завърнал в Средната земя, Ангбанд станала негово обитание и Мелкор издигнал кулите Тангородрим над нейните порти.

Ангбанд бил обсаден от нолдорите в началото на Първата епоха, но Обсадата била пробита при Дагор Браголах. Крепостта била окончателно разрушена от валарите в края на Първата епоха във Войната на гнева.

Произход и история

Мелкор построил Ангбанд по време на Двете дървета, изпървом като далечна крепост и оръжейна на великата си северна твърдина Утумно. Неин владетел бил Саурон — пръв сред слугите на Мелкор. Крепостта била построена в близост до северозападните брегове на Великото море, до Железните планини, като първо защитно средство срещу нападение на валарите.

Когато валарите пленили Мелкор и го отвели окован във Валинор, Ангбанд била почти разрушена и била в руини за хиляди години, въпреки че под тях останали скрити зали, където някои от слугите на Мелкор избегнали гнева на валарите. Сред тях бил Саурон, както и балрозите.

Когато Мелкор избягал от Валинор заедно със силмарилите, той се установил в Ангбанд. След завръщането на нолдорите в Белерианд, Моргот пленил сина на Феанор — Маедрос, и го провесил от Тангородрим с примка на китката. Маедрос бил спасен от Фингон и Торондор, но изгубил дясната си ръка. Третата от великите битки във Войните на Белерианд — Дагор Аглареб, играла важна роля в съдбата на Ангбанд. По това време Моргот бил изпратил войски от орки с надеждата да изненада нолдорите. Те обаче преследвали орките до самите порти на Ангбанд и ги избили докрай. Оттогава до Дагор Браголах, Ангбанд била обсадена от нолдорите за 400 години.

Поява и строеж

Ангбанд била най-вече подземна крепост, или поне след първото си разрушение от валарите през Първата епоха. Подобно на Утумно, тя имала множество подземни зали и проходи. Над земята били Трите върха на Тангородрим — велики кули от пепел и лава, издигнати над портите на Ангбанд.

Върховете на Тангородрим били кухи и от тях се стичали проходи и комини към най-дълбоките пропасти на Ангбанд. Така Моргот създавал отровни облаци, които изпращал срещу нолдорите в Митрим в първите дни след тяхното завръщане.