Дагор Аглареб

Третата велика битка във Войните на Белерианд, наречена Славното сражение. Около седемдесет и петата година от Първата епоха, Моргот изпратил орките да опустошат Белерианд; те минали през Сирионския проход и Маглорския пролом, но били отблъснати и напълно унищожени от армиите на Финголфин и Маедрос.