Маедрос

Най-голям от синовете на Феанор и техен водач. Във Валинор той се заклел в клетвата на Феанор и последвал баща си в Средната земя, макар че той съжалявал за тази постъпка най-много, с изключение може би на Маглор.

След смъртта на Феанор, Моргот пленил Маедрос и го провесил за китката от висините на Тангородрим. Фингон успял да го спаси, но той загубил дясната си ръка.

С братята си Маедрос управлявал източните подстъпи на Белерианд, а самият той живеел в крепостта на връх Химринг. Той се стремил да обедините родовете на нолдорите и създал съюза на Маедрос, чиито край бил в Нирнает Арноедиад.

След поражението на Моргот във Войната на гнева, Маедрос и брат му Маглор откраднали два от силмарилите от лагера на валарите, но свещените камъни ги прогорили. В агония, Маедрос се хвърлил в една огнена пролука в земята.