Фингон

Първо дете на Финголфин. След като Моргот сразява баща му е провъзгласен за крал на нолдорите. Спасява Маедрос от Тангородрим, като по този начин заличава враждата между родовете на нолдорите. Като върховен крал командва атаката срещу Моргот, наречена по-късно Нирнает Арноедиад — Неизброимите сълзи. В това нападение самият той намира смъртта си от ръката на Готмог — повелителя на балрозите.