Химринг

…надалеч, где хълма Химринг бдял над Аглонската клисура.” — „Песен за Леитиан”. строфа X от „История на Средната земя”, том III, „Песни за Белерианд”


Южно от широката равнина Лотлан, в северните склонове на Белериандските планини, се намирал низинен район. В полите на планината лежали редица ниски хълмове, сред които се извисявал хълмът Химринг — име, означаващо Вечностуден. От това място извирала река Малък Гелион — един от двата притока на река Гелион в източен Белерианд.

След завръщането на нолдорите, най-големият син на Феанор — Маедрос, дошъл на хълма и издигнал там велика крепост, която пазела земите наоколо. Хълмът станал известен с името Маедросови предели. Крепостта устояла много векове и оцеляла в Дагор Браголах, която помела много от елфическите войски. Явно е била унищожена през Войната на гнева или поне в края на Третата епоха хълмът се бил превърнал в самотен остров с името Химлинг, който се намирал в северозападното крайбрежие на Средната земя.