Химлинг

Малък остров, който се намирал в близост до северозападните брегове на Средната земя. Лежал на около двадесет и пет мили от бреговете на северен Линдон. През Първата епоха той не бил остров, а връх — Химринг, където се намирала крепостта на Маедрос. Когато западните земи били наводнени в края на Първата епоха поляните около хълма били потопени и той останал да стои като остров.