Дракони

Наричани още „червеи”, тези могъщи влечуги били сред най-страховитите слуги на Мрачния владетел. Нищо не се знае за произхода им, но първият видян от тази раса бил Глаурунг — Бащата на драконите, който излязъл от Ангбанд в средата на Първата епоха. След Глаурунг дошли много други, които всявали страх у елфите и хората през последвалите три епохи. Сред тях били Анкалагон — първият крилат дракон; Ската, който живеел в студените северни земи; и Смог, последен от великите дракони.

Драконите имали изключително добре развит ум и говор, а много сред тях можели да правят Заклинанието на драконите — дълбок смут, появяващ се у всеки, който погледне очите им.

Драконите не били унищожени в края на Третата епоха — счита се, че някои са оцелели до наши дни, ала от великите червеи в древните дни никой не е доживял до днес.

Самата дума „дракон” произхожда от гръцкото „δράκων”, което означава „змия”.