Смог

Бронята ми е здрава като десет щита, събрани заедно, зъбите ми са мечове, а ноктите — копия, ударът на опашката ми поразява като гръм, крилете ми са ураган, а диханието ми е смъртоносно! — „Билбо Бегинс”, гл. 12 — Вътрешни сведения


Смог бил един от последните велики огнени дракони и за своето време бил най-велик. През 28-ми век от Третата епоха той научил за несметните богатства на джуджетата от Еребор. Не се знае откъде е дошъл, но през 2770 г. от Третата епоха той се спуснал с пламъци над Самотната планина и унищожил кралството на джуджетата и близкия град Дейл.

Смог © Джон Хоу

Сбирайки всички съкровища на джуджетата, той си направил леговище от злато и скъпоценни камъни в руините на Еребор. С течение на годините хората от Дългото езеро на юг почти забравили за дракона от Еребор и Смог решил, че е неуязвим.

През един октомврийски ден през 2941 г. от Третата епоха, сто седемдесет и една години след пристигането си в Еребор, Смог се събудил и открил, че една купа от съкровището му липсва. Той не можел да си представи, че загубата на тази купа предвещавала неговото падение — Торин, наследник на краля под планината, който бил прокуден от кралството преди толкова години, се бил завърнал, за да си го възвърне. С него бил Билбо Торбинс — хобит с вълшебен пръстен, който с негова помощ бил откраднал въпросната купа.

В яростта си драконът излетял от подземните зали, опожарявайки всичко по пътя си. Торин, Билбо и техните спътници обаче били затворени в таен тунел и накрая Смог решил да накаже хората от Езерния град.

Това бил и последният полет на Смог. Билбо бил открил отвор в бронята на дракона и това сведение било достигнало Езерния град. За това научил наследникът на друга жертва на Смог — Бард, потомък на Гирион от Дейл. Бард улучил Смог със стрела и макар Езерният град да бил опустошен, драконът бил победен. Години наред след това, във водите на езерото можело да се видят костите и скъпоценните камъни на последния велик дракон.

Смог бил последен от великите огнени дракони, но не и на всички дракони. След смъртта му, други от неговия вид продължили да живеят, макар и никой от тях да не можел да се сравнява със Смог по могъщество.