Огнени дракони

По-могъщите от двата вида дракони, които имали способността да издишват огън. Глаурунг, Анкалагон и Смог били огнени дракони. Почти нищо по-конкретно не се знае за този вид дракони.