Анкалагон

Най-могъщият от крилатите дракони на Моргот. Бил пуснат от Ангбанд срещу войските на валарите в края на Войната на Гнева. Анкалагон и подчинените му почти отблъснали великата армия, но в този момент на помощ се притекъл Еарендил, подпомаган от орела Торондор. Те се сражавали 24 часа, докато накрая Еарендил посякъл Анкалагон, който паднал върху планините Тангородрим и ги унищожил.