Азагал

Господар на Белегост в Сините планини. Убит от Глаурунг в Нирнает Арноедиад.