Нарог

Най-големият приток на Сирион — извирал в Еред Ветрин, при Ивринските вирове, и течал на юг, където се вливал в Сирион при устията му в земите Нан-татрен.