Куруфин

Куруфин е петият син на Феанор и обикновено е свързван с по-големия си брат Келегорм. Той бил убит при нападението на синовете на Феанор над Менегрот, но синът му Келебримбор оцелял и станал най-великият майстор-ковач в Ерегион.