Ерегион

Земята на елфите в западните части на Средната земя през Втората епоха, които се славели с ковачниците си и с приятелството на елфите с джуджетата от Хазад-дум. Елфите от Ерегион попаднали под влиянието на Саурон и неволно му помогнали в направата на Всевластните пръстени.

Забележка

Обикновено се предполага, че Ерегион бил основат от Келебримбор, внукът на Феанор, но Толкин никъде не споменава такова нещо. В „Сказание за годините” се казва само че Ерегион бил основан от нолдорите през 750 г. Историята на Келебримбор е описана достатъчно подробно в книгата и ако беше основал Ерегион това със сигурност щеше да бъде споменато.
В „Недовършени предания за Нуменор и Средната земя” вероятно се съдържа възможно обяснение. Там става ясно, че поне за известно време Толкин мислил Ерегион да е основан от Галадриел и Келеборн, преди да се установят в Лориен. Не е ясно дали този факт трябва да се взима под внимание, защото Келеборн не е бил от нолдорите, но все пак остава интересна възможност.