Арос

Река в Източен Белерианд, чиито извор бил в северните земи около Химринг. Реката се вливала в Сирион при Аелин-уиал.