Екая

Име за Великото море, опасващо Арда и достигащо до Стените на нощта, които разделяли Света от Бездната. Отвъд водите на Екая душите на смъртните се отправяли на последното си пътешествие от Чертозите на Мандос.

Екая е относително късна концепция в космологията на Толкин, но е отчасти сходна с областта, по-рано наричана Вайя, която обкръжавала Земята — отгоре тя се състояла от небе, а отдолу се намирал черният океан, под който били чертозите на Улмо — Улмонан. В последните години от живота си, Толкин се заел да преправи космологията си, но този проект останал незавършен и затова не се знае много за естеството на Екая.