Чертози на Мандос

Палатите на Мандос, разположени в западната част на Валинор, на крайбрежието на океана Екая. Тук попадат след смъртта си хората и елфите. След време елфите се завръщат в Аман, а пък хората напускат Арда завинаги.