Улмонан

Чертозите на Улмо под океана Екая, където живеел валарът.