Лориен (Ирмо)

По-известното име, дадено на валара Ирмо, заради градините във Валинор, където той живеел заедно със съпругата си Есте.