Есте

Валиера и съпруга на Ирмо, която живеела с него в градините на Лориен във Валинор.