Вана

Валиер, сестра на Явана и съпруга на Ороме. Казва се, че когато тя преминавала цветята наоколо разцъфвали и птиците запявали.