Явана Кементари

Наречена „Дарителка на плодове”, Явана е валиер от расата на аратарите. Те е владетелка на всичко живо, растящо на земята. Явана е жена на Ауле Ковача. „Кементари” означава „владетелка на земята”.