Аратари

Осемте най-велики сред валарите: Манве, Варда, Улмо, Явана, Ауле, Мандос, Ниена и Ороме. Въпреки че за върховен крал на Арда се считал Манве, всичките осем притежавали еднакво могъщество, което надминавало това на другите валари.

Изпървом аратарите били девет на брой, като деветият бил самият Мелкор. Въпреки че бил най-могъщ сред тях, той бил прокуден от техния Орден след като въстанал.