Ороме

Ловецът сред валарите, брат на Неса и един от осемте аратари. В древни времена, той често яздил в горите на Средната земя и бил първият, който открил елдарите в Куивиенен.